acta

Safety Professionals

Veiligheid is onze passie en het voorkomen van ongevallen onze missie

Wij vinden dat iedere werkgever en werknemer in Utiliteitsbouw, GWW en Infra zich bewust moet zijn dat
(ernstige) arbeidsongevallen voor een groot gedeelte voorkomen kunnen worden.

Veiligheidskundigen

Ondersteuning van ervaren veiligheidskundigen en specialisten op de werklocatie met detachering

Opleidingen

Actueel en praktijkgericht.
DLP, R-DLP, Praktisch gasmeten, OPM, Asbestherkenning, Veilig werken langs de weg

Consultancy

Advies bij veiligheidsvraagstukken bodemverontreiniging, asbest en in de bouw (GWW, Infra, Uliliteitsbouw)

Wijziging kleurstelling signalerende veiligheidskleding

RailAlert heeft besloten, vanaf 1 juli 2019 0.00 uur de kleur van signalerende kleding te wijzigen van geel naar oranje. Medewerkers met een aantal veiligheidstaken (conform Voorschrift Veilig Werken -Trein dragen vanaf dat moment gele signalerende kleding.

Brief RailAlert:  2018-024 Wijziging kleurstelling signalerende veiligheidskleding

 

 

Voldoe dit jaar aan vernieuwde R-DLP examens. Volg een passende opleiding (incl. examen CROW richtlijn 400)

De nieuwe publicatie ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ (CROW richtlijn 400) schrijft voor dat de Deskundig Leidinggevend Projecten in hogere klasse over het R-DLP diploma moet beschikken. Vanaf 1 januari 2019 is dit verplicht. Wacht dus niet te lang met het examen, doe een examentraining en zorg voor het updaten van uw vakkennis.

Werken als HVK-er of V&G Manager op prestigieuze projecten


Ter versterking van ons team zijn we altijd op zoek naar ervaren vakmensen met een passie voor veiligheid. Op dit moment zoeken we per direct een Hoger Veiligheidskundige (HVK) en een V&G Manager. Ben jij de gemotiveerde professional die ons team komt versterken?

Veiligheid Advies Bezoek (VAB®) voor gemeenten

acta Safety Professionals biedt u de mogelijkheid om een onafhankelijke veiligheidskundige in te zetten tijdens uw nieuwbouw en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Denk hierbij aan het werken aan wegen, rioleringen, groenvoorziening, sloten, vaarten, bruggen en openbare gebouwen.

Veiligheidskundigen sinds 1994

acta Safety Professionals is dagelijks bezig met een team van ervaren deskundigen haar opdrachtgevers in Utiliteitsbouw, GWW en Infra te adviseren en te ondersteunen op het gebied van arbeidsveiligheid. Samen werken we aan het optimaliseren van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag teneinde het aantal ongevallen tot NUL terug te brengen.